Αστική Ευθύνη

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει τους ασφαλισμένους σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών σε τρίτους, όπως ορίζεται από τον κώδικα Αστικής Ευθύνης.
H Olympian Ins σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδες σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες.