Συχνές Ερωτήσεις

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Για την ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Η τιμολόγηση γίνεται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής:

 • Ηλικία του οδηγού.
 • Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κ.λπ.).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κ.λπ.).
 • Το ιστορικό ζημιών.
 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.
 • Η Έδρα (γεωγραφική περιφέρεια) στην οποία το όχημα κινείται συνήθως.

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης:

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα και δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Συγκεκριμένα με τον φιλικό διακανονισμό, ή αλλιώς Σύστημα ‘Αμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 6.500 ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο € 12.000 ανά άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Όσο βρίσκομαι στον τόπο του ατυχήματος

 1. Σταματήστε αμέσως το όχημά σας στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
 2. Προειδοποιήστε τους υπόλοιπους οδηγούς που πλησιάζουν ότι έγινε ατύχημα:
  •  
  • Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα.
  • Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε αρκετή απόσταση από τον τόπο του ατυχήματος. Εάν υπάρχει στροφή, τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο πριν από την στροφή.
 3. Καλέστε αμέσως την Τροχαία.
 4. Αν υπάρχει τραυματισμός καλέστε (166) το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και σημειώστε τα στοιχεία των παθόντων.
 5. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και σκεφθείτε καθαρά. Μην παρεκτραπείτε με ύβρεις ή χειροδικίες, διότι θα υποστείτε τις συνέπειες του Νόμου.

Εάν έχω Φροντίδα Ατυχήματος

Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας σας. Ο ειδικός συνεργάτης θα φτάσει στον τόπο του ατυχήματος και θα αναλάβει όλα τα διαδικαστικά: ανταλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος ή εντύπου φιλικού διακανονισμού, λήψη φωτογραφιών, συγκέντρωση στοιχείων, μεταφορά του οχήματος, κ.ο.κ.
Προσοχή: Πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή στο όχημά σας, πρέπει να το δει πραγματογνώμονας.

Εάν δεν έχω Φροντίδα Ατυχήματος
Θα χρειαστεί να κάνετε μόνο σας τα διαδικαστικά που θα αναλάμβανε για σας ο εξειδικευμένος συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήματος:

 1. Σημειώστε τα στοιχεία των οδηγών και των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα.
 2. Σημειώστε την ακριβή ώρα και τοποθεσία (διευθύνσεις οδών και αριθμούς), όπου συνέβη το ατύχημα.
 3. Φωτογραφήστε τον τόπο του ατυχήματος.
  • Τραβήξτε φωτογραφίες από όλες τις πλευρές των οχημάτων.
  • Φωτογραφήστε τη σήμανση του δρόμου και γενικότερα κάθε είδους σήμανση.
  • Επικοινωνήστε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία σας για να σας πουν πού θα παραδώσετε τις φωτογραφίες.
 4. Αν υπάρχουν μάρτυρες, σημειώστε τα ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα των μαρτύρων σε περίπτωση αμφισβήτησης του «ποιος φταίει». Αν υπήρχαν αυτοκίνητα των οποίων οι επιβαίνοντες είδαν τι συνέβη και δεν σταμάτησαν, καλό θα είναι να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας τους.
 5. Ενημερώστε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρεία για το ατύχημα.
 6. Συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος:
  • είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας σας
  • είτε ενημερώνοντας τον ασφαλιστικό σας πράκτορα
 7. Το τμήμα διαχείρισης ζημιών της ασφαλιστικής εταιρείας σας θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται στη συνέχεια.
 8. Προσοχή: Πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή στο όχημά σας, πρέπει να το δει πραγματογνώμονας.

Εάν το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο

 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία.
 2. Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος που σας έχει υποδείξει η ασφαλιστική εταιρεία σας.
 3. Ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία σας, για να σας καθοδηγήσει.
 4. Ελέγξτε εάν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει την κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα.

Εάν το άλλο όχημα εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος

 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία.
 2. Δηλώστε το συμβάν και καταθέστε μήνυση εγκατάλειψης εναντίον του άλλου οδηγού για να τον αναζητήσουν. Έτσι θα μάθετε τα στοιχεία του υπαίτιου οδηγού, που θα αναγκαστεί να δηλώσει το συμβάν στην ασφαλιστική του εταιρεία.

Εάν το άλλο όχημα έχει ξένες πινακίδες

 1. Καλέστε αμέσως την Τροχαία.
 2. Σημειώστε σωστά τα στοιχεία του ξένου οχήματος:
  • Αριθμός κυκλοφορίας
  • Χώρα προέλευσης
  • Μάρκα και τύπος αυτοκινήτου
 3. Ζητήστε από τον ξένο οδηγό την πράσινη κάρτα του οχήματος ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 4. Κρατήστε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας του ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισής του. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, αντιγράψετε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 8 της πράσινης κάρτας ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισης.
 5. Αν έχει και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, καταγράψτε:
  • Την επωνυμία της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας
  • Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Την ημερομηνία ισχύος του
 6. Συμπληρώστε μαζί με τον ξένο οδηγό το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης. Είναι πιθανόν και εκείνος να διαθέτει αντίστοιχο έντυπο στη δική του γλώσσα. Αυτό θα σας βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος.
 7. Επικοινωνήστε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία σας για να αναφέρετε το συμβάν και να σας καθοδηγήσουν.

Εάν το τροχαίο έχει συμβεί εκτός Ελλάδος

Δώστε στον ξένο οδηγό το αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισής σας.
Εάν έχετε ευθύνη για το ατύχημα, όταν επιστρέψετε στην Ελλάδα ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία σας.

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 6.500 ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο € 12.000 ανά άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

Ασφάλιση περιουσίας

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτίριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους και για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος του (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λπ.).

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αποτίμησης.

 • Αποζημίωση σε πραγματική αξία

Σε περίπτωση ζημιάς στην ασφαλιζόμενη περιουσία θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου ή του περιεχομένου και η αποζημίωση τους θα βασισθεί στην πραγματική τους αξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλιζόμενος να επιβαρύνεται με το κόστος της παλαιότητας αυτής.

 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου

Υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινούργιου. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει ή για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.

Συνήθως αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, χειροποίητα χαλιά, ασημικά, και άλλα συναφή είδη, με αξία πάνω από 1.500€  ανά τεμάχιο, θα πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μάρκα, τύπο και αξία.

Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, η κάλυψη της κλοπής ή της ληστείας για τις εξοχικές κατοικίες παρέχεται συνήθως με την προϋπόθεση της ασφάλισης της κύριας κατοικίας.


Σημαντικό:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4261/2014 και τα πρότυπα συμπεριφοράς του Κανονισμού Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – αρ. 86/5.4.2016 Π.Ε.Ε. της Τράπεζας της Ελλάδος, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης. Η κάλυψή σας θα ισχύει μετά την πιστοποίηση της καταβολής των ασφαλίστρων και εφόσον λάβετε από εμάς βεβαίωση ασφάλισης, σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία και ώρα που θα αναγράφεται σε αυτήν. Η τελική ασφαλιζόμενη αξία υπόκειται στην έγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η τελική ασφαλιζόμενη αξία υπόκειται στην έγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.