Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του ιστότοπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ», και δ.τ. «OLYMPIAN INSURANCE SOLUTIONS»

Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την ευθύνη και την εποπτεία της ατομικής επιχείρησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ», και δ.τ. «OLYMPIAN INSURANCE SOLUTIONS» που εδρεύει στο Αιγάλεω, επί της οδού Παλ. Καβάλας, στον αριθμό 98, η οποία θα καλείται ακολούθως ως « η επιχείρηση ». Οι πιο κάτω όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου. Η επίσκεψή στο διαδικτυακό χώρο και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή του χρήστη/επισκέπτη σε αυτούς και για το λόγο αυτό συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική ανάγνωση τους.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία »ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ», και δ.τ. «OLYMPIAN INSURANCE SOLUTIONS» . Το σύνολο του περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κείμενα, εικόνες, γραφικές απεικονίσεις, κ.ο.κ.) που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης.

Περιεχόμενο – Επικαιροποίηση

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή απευθύνονται κυρίως στους υποψήφιους χρήστες των υπηρεσιών της επιχείρησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές.

Η επιχείρηση καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν κατά τον, όσο το δυνατό, πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των υπηρεσιών της. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που παρέχει η ίδια η επιχείρηση.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία. Οι χρήστες τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις, χρήσης εφόσον εξακολουθούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων και προστατεύονται από το Νόμο περί προστασίας σημάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή και διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια των δικαιούχων χρήσης.

Συνδέσεις (Hyperlinks)

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν παραπομπές – σύνδεσμοι (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και η πλοήγησή του χρήστη/επισκέπτη σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Οι σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή του χρήστη/επισκέπτη και η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφαλή χρήση και το περιεχόμενό τους. Η επιχείρηση δεν έχει ερευνήσει ούτε εκπροσωπεί τις εταιρίες ή τις επιχειρησιακές μονάδες των οποίων οι ιστοσελίδες συνδέονται με τη δική της, ούτε εγγυάται, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την πληρότητα, την ευστοχία ή την αλήθεια των πληροφοριών που παρέχονται σ’ αυτές. Σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι η επιχείρηση εγκρίνει τις παραπάνω ιστοσελίδες ή ότι ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη σύνδεσή του χρήστη/επισκέπτη με αυτές. Επ’ ουδενί η επιχείρηση, η διοίκηση αυτής ή οι υπάλληλοί της επέχουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες ή τους συνδέσμους αυτούς.

Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών της παρούσας ιστοσελίδας, αλλά ρητά δηλώνει ότι δε μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα. Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή.

Περιορισμένη ευθύνη

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει στον χρήστη/επισκέπτη εξ’ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού χώρου της. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή αλάνθαστη ή άνευ ιών παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ή άλλων συνδέσμων και δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος ή άλλη ζημία προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες συνίσταται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Αποκλεισμός συμβουλών

Σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε σημείο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελεί προτροπή ή συμβουλή για τους χρήστες/επισκέπτες αυτής για διενέργεια πράξης με οικονομικό χαρακτήρα ή αποτέλεσμα, αλλά η αξιολόγηση των πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών.

Πολιτική Ενημέρωσης

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

Πρόσβαση και διακοπή χρήσης

Η επιχείρηση μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την συνεχή διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της χώρου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης πιθανών προβλημάτων του συστήματος. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας διασφάλισης της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και εξασφάλισης της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών και υπηρεσιών, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας, προκειμένου να προβαίνει σε εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης αυτής.

Τελικοί όροι

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, ερμηνεύονται δε βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει εξ’ αφορμής των όρων, της ισχύος τους, της ερμηνείας και της λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ρητά συμφωνείται ότι εφόσον λάβει χώρα οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια (αστική ή ποινική) κατά του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η οποία έχει ως γενεσιουργό αιτία παράβαση του χρήστη/επισκέπτη, η Επιχείρηση δικαιούται να προσεπικαλέσει αυτόν στη σχετική δίκη και να επανεισπράξει από αυτόν κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει.

Εάν κάποιος όρος χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως και παραχρήμα να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των άλλων όρων.