Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Τα ασφαλιστικά προγράμματα που υπάρχουν απευθύνονται σε όσους εμπλέκονται στην κατασκευή ή ανακατασκευή ενός έργου. Ασφαλιζόμενος είναι ο Κύριος του έργου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης.

Η Olympian Ins έχει την δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων που αφορούν τα εξής:

  • Αστική Ευθύνη
  • Εργολαβική Ευθύνη
  • Απεργίες
  • Λανθασμένη μελέτη
  • Ανθρώπινη Αμέλεια
  • Φωτιά
  • Έκρηξη
  • Πλημμύρα
  • Ελαττωματικό Υλικό

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ελέγχεται ξεχωριστά, ως εκ τούτου ο κάθε Ιδιοκτήτης έχει διαφορετικές ανάγκες για κάθε Έργο.