Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Εξασφαλίστε το μέλλον σας… εγγυημένα

Tο Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης, ένα ευέλικτο πρόγραμμα που σας προσφέρει εγγυημένη ισόβια σύνταξη.
Επιλέγοντας το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης εξασφαλίζετε σε εσάς και την οικογένειά σας το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο στα χρόνια που πλέον δεν θα εργάζεστε, απολαμβάνοντας τους «κόπους μιας ζωής».
Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα αποταμίευσης στο οποίο επιλέγετε:
  • Το ποσό της σύνταξής σας
  • Το χρόνο συνταξιοδότησής σας
  • Τον τρόπο καταβολής της σύνταξής σας (ισόβια ή ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ ποσό)
Επιπρόσθετα, σας δίνει τη δυνατότητα να:
  • Μεταβιβάσετε την σύνταξή σας σε άλλο δικαιούχο σε περίπτωση απώλειας ζωής
  • Εξαγοράσετε μέρος των καταβολών σας ή να λάβετε δάνειο από τα αποθέματα του συμβολαίου σας
  • Προστατεύσετε τα κεφάλαιά σας από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 3%