Ασφάλειες για Κατοικίδια

Το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα υγείας για κατοικίδια συντροφιάς

Στην Olympian Ins έχουμε αδυναμία στα κατοικίδια και θέλουμε να είναι κι αυτά εξασφαλισμένα.

Tα προγράμματα Safe Pet System δημιουργήθηκαν με βασικό στόχο την παροχή προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, για την υγειονομική περίθαλψη των κατοικίδιων και παράλληλα την εξασφάλιση ιδιαίτερα αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της φροντίδας τους, με σκοπό την ποιοτική διαβίωσή τους. Για την πλήρη και αξιόπιστη υποστήριξη όλων των παροχών και υπηρεσιών, που προβλέπονται για τα μέλη των προγραμμάτων αυτών, έχει δημιουργηθεί ένα επιλεγμένο και γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο συμβεβλημένων κτηνιατρικών κλινικών/κτηνιατρείων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών υγείας.
Παράλληλα, η NHS έχει συμβληθεί και έχει αναπτύξει ειδικές συνεργασίες με εταιρείες που υποστηρίζουν τα κατοικίδια σε τροφές, περιποίηση-καλλωπισμό, εκπαιδεύσεις και κέντρα φιλοξενίας «pension», με σκοπό την παροχή πρόσθετων και σημαντικών καλύψεων για τον συνδρομητή/ασφαλισμένο της.

Ασφάλεια Σκύλου

Ασφάλεια Γάτας

“Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορεί να κριθεί από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζώα του.”
Mahatma Gandhi