Κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ανθρώπου, διότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρό ως προς την απόκτησή του. Καθίσταται λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να ασφαλιστεί. Οποιαδήποτε απρόβλεπτη ζημιά προκληθεί στη οικία θα πρέπει η ασφάλεια που το καλύπτει να μπορεί να το επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση.
Στην Olympian Ins γνωρίζουμε την σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας του σπιτιού σας, είτε είστε ενοικιαστής είτε ιδιοκτήτης.
Για την ολοκληρωμένη ασφάλιση της κύριας ή της εξοχικής σας κατοικίας επιλέγουμε ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, τα οποία βεβαίως ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας.

Διαδικασία Αντιστοίχισης Συμβολαίων Περιουσίας στην Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%