Κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ανθρώπου, διότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρό ως προς την απόκτησή του. Καθίσταται λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να ασφαλιστεί. Οποιαδήποτε απρόβλεπτη ζημιά προκληθεί στη οικία θα πρέπει η ασφάλεια που το καλύπτει να μπορεί να το επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση.
Στην Olympian Ins γνωρίζουμε την σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας του σπιτιού σας, είτε είστε ενοικιαστής είτε ιδιοκτήτης.
Για την ολοκληρωμένη ασφάλιση της κύριας ή της εξοχικής σας κατοικίας επιλέγουμε ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, τα οποία βεβαίως ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας.

Ενδεικτικές Καλύψεις

▪ Σεισμός
▪ Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος
▪ Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη, μέχρι του ποσού των €3.000 για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Καπνός
▪ Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο μέχρι του ποσού των € 3.000, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
▪ Τρομοκρατικές ενέργειες
▪ Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
▪ Κακόβουλες ενέργειες
▪ Πλημμύρα, θύελλα –καταιγίδα, χιόνι –χαλάζι –παγετός
▪ Θραύση σωληνώσεων
▪ Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών
▪ Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
▪ Πρόσκρουση οχήματος
▪ Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση
▪ Ληστεία
▪ Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή μέχρι το 4% του ασφαλισμένου κεφαλαίου συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών σε Α’ κίνδυνο έως του ποσού των € 3.000ανά γεγονός και ετησίως
▪ Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από καλυπτόμενο κίνδυνο, που θα εκδηλωθεί καιθαπροέρχεται από τα ασφαλιζόμεναανικείμεναμέχρι 50%των ασφαλιζόμενωνκεφαλαίων συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη μέχρι 25% των ασφαλιζόμενωνκεφαλαίων συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Προσωπικό ατύχημα οικογένειας μέχρι 10% του ασφαλιζόμενουκεφαλαίου συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, μέχρι 5%του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
▪ Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
▪ Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης του ασφαλισμένου περιεχομένου μέχρι του ποσού των ευρώ € 3.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
▪ Ζημιές αντικειμένων έως 10 ετώνπου βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής και είναι σταθερά προσδεμένα σε αυτή (τέντες, πέργκολες, ψησταριές, πισίνες,κεραίες, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκι) από καλυπτόμενο κίνδυνο έως € 3.000 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στην ασφαλιζόμενηαξία της οικοδομής & έχουν περιγραφείστην πρόταση ασφάλισης
▪ Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου ή καταβολής εξόδων απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο, έως € 600ανά μήνα και έως 9 μήνες.
▪ Κάλυψη στεγαστικού δανείου συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων σε ολική καταστροφή. Ισχύει η απαλλαγή του καλυπτόμενου κινδύνου
▪ Όρος πρόνοιας μέχρι 10%του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαδικασία Αντιστοίχισης Συμβολαίων Περιουσίας στην Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%