Προσωπικό Ατύχημα

Ατυχήματα σε προσωπικό επίπεδο συμβαίνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση και μπορεί να είναι είτε σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε ούτε και να τα προβλέψουμε.

Για την προστασία σας όμως, από αυτά τα καθημερινά ατυχήματα, η Olympian Ins σας παρέχει τον πληρέστερο συνδυασμό καλύψεων για την ασφάλιση του προσωπικού ατυχήματος, ανάλογα με την παρεχόμενη προστασία που επιθυμεί ο πελάτης.

Επίσης παρέχονται εξιδεικευμένα πακέτα ασφάλισης για όλα τα επαγγέλματα.