Νομικής Προστασίας

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για διεκδίκηση αποζημίωσης, για την υπεράσπιση σε ποινικά ή αστικά δικαστήρια. 
Καλύπτει:
  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη