Ζωής & Υγείας

Ζωή:
Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής αφορούν και τα απρόβλεπτα γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του, οι οποίοι μένουν οικονομικά εκτεθειμένοι.
Έχοντας ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, τα ασφάλιστρα θα συνεχίσουν να καλύπτονται ακόμα και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να εργαστεί λόγω μόνιμης ή ολικής ανικανότητας ή και σε περίπτωση που χάσει το δώρο της ζωής. Οι οικονομικές του υποχρεώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ το επίπεδο ζωής και ο προγραμματισμός της οικογένειάς του θα διατηρηθούν.
Υγεία:
Η ανάγκη για την ύπαρξη ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα επιτακτικότερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας.
Οι διαρκείς εναλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και οι συνεχείς περικοπές που πραγματοποιούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος, υποβαθμίζουν σταδιακά τις παροχές και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Οι ελλείψεις σε αναλώσιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα καθώς και τις ανάγκες των ασφαλισμένων.
Στις Ευρωπαϊκές χώρες, η ιδιωτική ασφάλιση σε συνεργασία με την κρατική κοινωνική ασφάλιση αναβαθμίζει τις υπάρχουσες παροχές και λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτήν. Την εμφανιζόμενη αυτή ανάγκη καλύπτουν σήμερα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με πληθώρα προγραμμάτων για κάθε πολίτη. Τα οφέλη που απορρέουν είναι πολλαπλά:
  • Υψηλή ποιοτική υπηρεσία
  • Αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας
  • Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών
  • Υπεύθυνη και αποτελεσματική θεραπεία
  • Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι
  • Ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας