ΕΝΦΙΑ 2024

Διαδικασία Αντιστοίχισης Συμβολαίων Περιουσίας στην Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για μείωση του ΕΝΦΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της Απόφασης Α.1004/08-01-2024 έχουν αποσταλεί τα στοιχεία των ασφαλισμένων κατοικιών από την εταιρεία μας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση έχει ενεργοποιηθεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα “myPROPERTY ” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/aitisi-horigisis-meiosis-enfia-asfalismenon-katoikion), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% έως 22/2/2024.

Η έκπτωση δίνεται σε φυσικά πρόσωπα για κατοικία , η οποία αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την προϋπόθεση να την έχουν ασφαλίσει πλήρως έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά, και πλημμύρα).

Χορηγείται μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση ασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενώ για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι αναλογική.

Ο λήπτη της ασφάλισης πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα και να αντιστοιχίσει τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του με τον Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) της κατοικίας του.

Στη συνέχεια, θα απαιτηθεί επιβεβαίωση της αντιστοίχισης και από την εκάστοτε ασφαλιστική, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 11.3.2024.

Προς διευκόλυνση σας επισυνάπτονται:

1. O Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την «Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών»

2. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ψηφιακή εφαρμογή μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών όπως έχουν δημοσιευθεί από την ΑΑΔΕ