Μεταφορών

Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιμετωπίζουν μια σειρά κινδύνων μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η Olympian Ins αναλύει για κάθε πελάτη ξεχωριστά τις ανάγκες που έχει και προχωράει στην ασφάλιση του μεταφερόμενου εμπορεύματος με βάση την μεταφορά του, το είδος και την εμπορική του αξία, το τρόπο φόρτωσης κ.α.

Συγκεκριμένα οι όροι της ασφάλισης μεταφερόμενου εμπορεύματος διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S.