Αυτοκίνητο

Στην Olympian Ins αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτηθεί όλα τα χρόνια στην ασφαλιστική αγορά και κατευθύνουμε τους πελάτες μας στην ασφάλεια αυτοκινήτου που τους εξυπηρετεί.
Η Olympian Ins συνδυάζει και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσα από μια ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων τις καλύψεις αυτές που αφορούν τις δικές του ανάγκες. Οι προαιρετικές καλύψεις δίνουν την δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές καλύψεις για την πληρέστερη προστασία των ασφαλισμένων:
 • Κάλυψη ολικής και μερικής κλοπής
 • Κάλυψη πυρκαγιάς
 • Κάλυψη των ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρα, σεισμός)
 • Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων
 • Κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα
 • Προστασία bonus – malus
 • Κάλυψη οδικής βοήθειας
 • Κάλυψη νομικής προστασίας
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού
 • Κάλυψη φροντίδας ατυχήματος
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών (Μικτή ασφάλιση)